STEAM opettajien koulutus

Oletko kiinnostunut osallistumaan STEAM-koulutukseen? Haluatko tarjota STEAM-koulutuksen opettajille oppilaitoksessanne? Se voi olla päiväkoti, koulu, yliopisto tai kultuurikeskus – keskustellaan siitä.

Ota yhteyttä: info@experienceworkshop.org

Esimerkki 4-tunnin koulutuksesta:

Yhteisöllistä ongelmanratkaisa monialaisen ja ilmiölähtöisen oppimisen avulla

Kuinka monialainen ja ilmiölähtöinen oppiminen liittyy ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyteen? Koulutuksissa osallistujat pääsevät tekemisen kautta tutustumaan STEAMiin ja kokemaan sen vaikutukset. 

Aktiviteetti 1: Yhdessä olemme enemmän! Yhteisöllinen fraktaali (45 minuuttia)

Kaikkien osallistumista tarvittiin jättisuuren 4D Frame -materiaaleista koostuvan Sierpinskin kolmion rakentamiseen. Harjoitus osoittaa, kuinka pitkälle yhteistyöllä pääsee ja kuinka luovuus vaikuttaa lopputulokseen. 

Aktiviteetti 2: Kehot käytössä ja matematiikkaa liikkeessä (BODIES IN ACTION – MATHS IN MOTION, 45 mins)

Tässä harjoituksessa osallistujat saavat pikakuvan siitä, kuinka kehon liikkeen ja tanssin avulla voidaan opettaa abstrakteja asioita, jopa matematiikkaa. 

Aktiviteetti 3: GIANTILES (45 mins)

Kokoamisharjoitukset integroivat matematiikan, taiteen, kulttuurin ja todellisen elämän. Experience Workshopin materiaalit on suunniteltu helpottamaan hahmotuskyvyn kehittymistä, symmetrisyyden ja muutosten kokemuksellista ymmärtämistä sekä ongelmanratkaisua matematiikassa, taiteessa, suunnittelussa, tosielämän tilanteissa ja monikulttuurisissa teemoissa. Experience Workshopin GianTiles ovat matemaatikko Paul Gailiunaksen suunnittelemat. Palojen geometriset muodot ja värit inspiroivat osallistujia luomaan symmetristen kuvioiden lisäksi esittäviä kuvia, kuten kukkia, eläimiä, tähtiä tai kasvoja.